ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.

PDF | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.