ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 08 Δεκεμβρίου 2023

Προκήρυξη προσωρινών υπαλλήλων στον ECHA

DOC | Προκήρυξη θέσεων προσωρινών υπαλλήλων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων ( ECHA )

Γνωστοποιούμε ότι, σύμφωνα με το Α.Π. 5055/210-6-2012 , έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α), o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών προϊόντων (ECHA) διαβιβάζει την ακόλουθη προκήρυξη για θέση προσωρινού υπαλλήλου:

με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 30η Ιουλίου 2012 (ώρα Ελσίνκι 12:00 ).

Σημειώνουμε ότι, οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν απευθείας, ηλεκτρονικώς στην προ κηρύσσουσα Υπηρεσία. Περισσότερες πληροφορίες δύνανται να αναζητηθούν στον ιστότοπο http://echa.europa.eu/opportunities/positions_en.asp .