ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 23 Ιουνίου 2024

Προκήρυξη προσλήψεων σε "EPSO" και "OSHA"

PDF | DOC | Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Προσλήψεων Προσωπικού στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Επιλογής Προσωπικού (EPSO) και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Υγεία στην Εργασία (OSHA).

Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Προσλήψεων Προσωπικού

  1. Στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Επιλογής Προσωπικού (EPSO) και
  2. Στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Υγεία στην Εργασία (OSHA).

 

1. Σύμφωνα με το Α.Π. 7264/28-9-2012 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α ΕΕ), το Ευρωπαϊκό Γραφείο Επιλογής Προσωπικού έχει δημοσιεύσει την ανακοίνωση Ανοικτού Διαγωνισμού για την πλήρωση θέσεων συμβασιούχων,  Βοηθών-Τεχνικών Συνεδριάσεων (AST 3).Πληροφορίες για τις θέσεις αυτές και για τη σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/assistants/assistants-2012/conference-technicians/

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις ανωτέρω θέσεις λήγει στις 30-10-2012.

 2.Σύμφωνα με το Α.Π. 4989/28-9-2012 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α ΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (OSHA) έχει προκηρύξει την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα (reserve list) επιλογής ενός Διοικητικού Υπαλλήλου (Temporary Agent, AST 3).

Πληροφορίες για τη θέση αυτή και για τη σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://osha.europa.eu/en/about/jobs/EUOSHA-AST-12-01-administrative-officer

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ανωτέρω θέση λήγει στις 22-10-2012.