ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 15 Νοέμβριος 2019

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης πλήρωσης θέσεων καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας