ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 08 Μάιος 2021

Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 84-86 του ν.3528/2007, όπως ισχύει

PDF |  Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 84-86 του ν.3528/2007, όπως ισχύει