ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 08 Μάιος 2021

Προκήρυξη πλήρωσης δύο (2) θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

PDF | Προκήρυξη πλήρωσης δύο (2) θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου