ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022

«Προκήρυξη πλήρωσης δύο (2) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Γραμματείας του ΑΣΕΠ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 – 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύουν».

PDF | «Προκήρυξη πλήρωσης δύο (2) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Γραμματείας του ΑΣΕΠ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 – 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύουν».