ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 12 Δεκέμβριος 2019

Προκήρυξη για τη στελέχωση της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών Αναλύσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)

PDF | Προκήρυξη για τη στελέχωση μέσω αποσπάσεων της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών Αναλύσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ