ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 26 Ιουνίου 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ Ε.Τ.Ε.Π. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΥ ΓΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

PDF | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ Ε.Τ.Ε.Π. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΥ ΓΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ