ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

PDF | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ