ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 13 Ιουλίου 2024

Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης

PDF | PDF | Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης