ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης

PDF | PDF | Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης