ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022

Προκήρυξη διαγωνισμού διοικητικών υπαλλήλων EPSO

PDF | DOC | Προκήρυξη διαγωνισμού διοικητικών υπαλλήλων EPSO

Σας ενημερώνουμε ότι, όπως μας διαβιβάστηκε με το Α.Π. 10670, έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α), το Ευρωπαϊκό Γραφείο Επιλογής Προσωπικού (EPSO), δημοσιεύει την παρακάτω προκήρυξη θέσεων για κατάρτιση εφεδρικών πινάκων πλήρωσης κενών θέσεων διοικητικών υπαλλήλων κατηγορίας AST σε θεσμικά όργανα της Ε.Ε :

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στης 20 Δεκεμβρίου 2011.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο: http://eu-careers.eu