ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022

Προκήρυξη διαγωνισμού διοικητικών υπαλλήλων EPSO

PDF | DOC |
Σας ενημερώνουμε ότι, όπως μας διαβιβάστηκε με το Α.Π.2200, έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α),το Ευρωπαϊκό Γραφείο Επιλογής Προσωπικού ( EPSO ), δημοσιεύει τις παρακάτω προκηρύξεις θέσεων για κατάρτιση εφεδρικών πινάκων πλήρωσης κενών θέσεων διοικητικών υπαλλήλων κατηγορίας AD σε θεσμικά όργανα της Ε.Ε :

 EPSO/AD/230/12 Administrators (AD 5)
 EPSO/AD/230/12 Administrators (AD7 )

στους τομείς
European Public Administration
Law
Audit
Communication
External Relations

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στης 17 Απριλίου 2012.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στον ισότοπο: http://eu-careers.eu και http://europa.eu/epso/apply/contact/details/index_en.htm.