ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου 2023

Προκηρύξεις Θέσεων στο Ευρωπαϊκό Κέντρο (CEDEFOP)

PDF | DOC | Προκηρύξεις θέσεων στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)

Σας ενημερώνουμε ότι, όπως μας γνωστοποιήθηκε με το Α.Π. 12032/22.12.2011 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.), το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (CEDEFOP), δημοσίευσε την ακόλουθη προκήρυξη, σχετικά με την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων για θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων με στοιχεία:

CEDEFOP/2011/10/ AST (Editorial Assistant AST 2)

με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 31η Ιανουαρίου 2012 (15.00 ώρα Ελλάδος)

Η εν λόγω προκηρύξεις , καθώς και σχετικές λεπτομερέστερες οδηγίες υποβολής αιτήσεων ανευρίσκονται στην ιστοσελίδα του CEDEFOP www.cedefop.europa.eu, στην ενότητα «Job Opportunities»