ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 25 Μαΐου 2024

Πρόγραμμα υποτροφιών για δημοσίους υπαλλήλους για τη βελτίωση του επιπέδου γνώσης της γερμανικής γλώσσας

PDF | PDF | Πρόγραμμα υποτροφιών για δημοσίους υπαλλήλους για τη βελτίωση του επιπέδου γνώσης της γερμανικής γλώσσας