ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022

Πλήρωση θέσεων Ευρωπαϊκό Γραφείο EPSO

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης Πρόσληψης Προσωπικού στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Επιλογής Προσωπικού (EPSO)

Σύμφωνα με το Α.Π. 827/01-02-2013 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α ΕΕ), το Ευρωπαϊκό Γραφείο Επιλογής Προσωπικού (EPSO) έχει δημοσιεύσει προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού κατάρτισης εφεδρικού πίνακα για την πλήρωση θέσεων υπαλλήλων, κατηγορίας AD, στις ακόλουθες ειδικότητες:

EPSO/AD/248/13 Administrators (AD6) in the Buildings Sector in the following fields:
1.Security of Buildings
2.Building services engineering

Πληροφορίες για τις θέσεις αυτές και για τη σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στους ακόλουθους συνδέσμους:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:029A:0001:0011:EN:PDF
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/administrators/administrators-2013/administrators-in-the-building-sector/
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ανωτέρω θέση λήγει στις 5-3-2013.