ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022

Πλήρωση θέσεων EULEX KOSOVO

PDF | DOC | Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων με απόσπαση στην Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κοσσυφοπέδιο (EULEX KOSOVO)

Σας γνωρίζουμε ότι η Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κοσσυφοπέδιο (EULEX KOSOVO) έχει εκδώσει την πρώτη για το 2013 προκήρυξη θέσεων με απόσπαση για στελέχη των εθνικών Διοικήσεων των Κρατών-Μελών.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις ανωτέρω θέσεις λήγει την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για τις θέσεις, τα καθήκοντα, τα προσόντα τη διαδικασία και το έντυπο της αίτησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια από τους ακόλουθους συνδέσμους:
http://www.eulex-kosovo.eu/en/jobs/international.php
http://www.eulex-kosovo.eu/docs/jobs/1-2013/Corrigendum%20-%20JDs%20of%20the%20CfC1-2013%20-%20Advertised.pdf

Σημειώνεται ότι η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω κεντρικού διαύλου και συγκεντρωτικά ανά Κράτος –Μέλος. Στην περίπτωση της Ελλάδος η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω της Α11 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών.