ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023

Πληροφορίες Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας

Η Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών εποπτεύει τη λειτουργία της Κεντρικής και των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Υπουργείου, καθώς και την τήρηση του νομικού πλαισίου που διέπει την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας.
Στόχος της Γενικής Γραμματείας είναι τόσο η απλούστευση των διαδικασιών όσο και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών, ώστε να επιτευχθούν η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα, ενώ παράλληλα δε θα πρέπει να παραβλέπεται ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας να ενημερώνει με πληρότητα τους πολίτες και την κοινωνία.
Η παρούσα ιστοσελίδα καλείται να υπηρετήσει τον παραπάνω σκοπό, έναν σκοπό θεμελιώδη για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους.

Ο Αθανάσιος Μπαλέρμπας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. Είναι πτυχιούχος Φιλολογίας Α.Π.Θ. και κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο στη Βιώσιμη Τοπική Ανάπτυξη. Μιλά Αγγλικά και Γερμανικά. Είναι Διδάκτωρ της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. στον Τομέα Πολεοδομίας – Χωροταξίας. Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε Συνέδρια για την πόλη και τον πολιτισμό, ενώ έχει δημοσιεύσει αντίστοιχες μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά. Έχει εκδώσει βιβλία στις εκδ. «ΛΙΒΑΝΗ» και «Ελληνικά Γράμματα». Έχει διατελέσει Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος σε Ανώνυμες Εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εργάζεται ως πιστοποιημένο στέλεχος εκπαίδευσης σε δομή χορήγησης Διεθνούς Απολυτηρίου (International Βaccalaureate).