ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024

Βιβή Χαραλαμπογιάννη

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2131313482-486-489
Email: yfypourgos@ypes.gov.gr

Από τον Ιούνιο 2023 η Παρασκευή (Βιβή)  Χαραλαμπογιάννη είναι Υφυπουργός Εσωτερικών. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνεται το σύνολο των διαδικασιών διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η απλούστευση και βελτιστοποίηση διοικητικών διαδικασιών, η ρύθμιση ζητημάτων της Κοινωνίας των Πολιτών και των κοινωφελών φορέων, καθώς και η στοχοθεσία των προϊσταμένων του Δημοσίου.

Κατά την τετραετία 2019-2023 διατέλεσε Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα στο Υπουργείο Εσωτερικών με αρμοδιότητα τη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τον εκσυγχρονισμό των δομών της Δημόσιας Διοίκησης. Σε αυτό το διάστημα, υπό τον συντονισμό της δρομολογήθηκαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση όπως ο εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων και η ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), το νέο σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και επιβράβευσης του προσωπικού στο δημόσιο, η ενεργοποίηση των Υπηρεσιακών Γραμματέων και των Επιτελικών Στελεχών στα Υπουργεία, το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ο θεσμός του Συμβούλου Ακεραιότητας, το θεσμικό πλαίσιο για την τηλεργασία, το νέο πλαίσιο για την Δημοτική Αστυνομία, το νέο Προσοντολόγιο του Δημοσίου και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση.

Επίσης, συμμετείχε ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα για τη χάραξη πολιτικών στελέχωσης στο Δημόσιο, καθώς και του Εθνικού Συμβουλίου Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης.

Την περίοδο 2011-2014 διατέλεσε επικεφαλής του Γραφείου των Γενικών Γραμματέων, Δ. Στεφάνου και εν συνεχεία του Θ. Λιβάνιου, αρχικά στη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης και από το 2012 έως το 2014, στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ως μόνιμη υπάλληλος του Τμήματος Προσωπικού της Βουλής των Ελλήνων, έχει ασχοληθεί εκτενώς με την εφαρμογή πολιτικών διοίκησης προσωπικού.

Είναι απόφοιτη του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α., κάτοχος ΜΒΑ του Ε.Α.Π. και υποψήφια διδάκτωρ του Τομέα Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου του Ε.Κ.Π.Α.

 


  • Δείτε τις αρμοδιότητες της Υφυπουργού στο σχετικό ΦΕΚ (Β’ 3715/2024)