ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Λουΐζα Κυριακάκη

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2131361621
Email: kd.kathorismos@ypes.gr