ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Ιουλίου 2022

Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης

Λειτουργία των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης