ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

Παρουσίαση του Τέταρτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση από την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Παρουσιάστηκε σήμερα, Τετάρτη 15 Μαΐου, από την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου το Τέταρτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση «Open Government Partnership», παρουσία στελεχών φορέων του Δημοσίου και εκπροσώπων μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατά την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου υπογραμμίστηκε ότι είναι απαραίτητη η συνεχής παρακολούθηση και επικαιροποίηση του σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει δεσμεύσεις για τα ανοικτά δεδομένα και την ανοικτή διάθεση και επαναχρησιμοποίηση της δημόσια πληροφορίας.

Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εθνική Εκπρόσωπος του  Open Government Partnership Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου με την ευκαιρία αυτή δήλωσε τα εξής:

«Οι αξίες και οι στόχοι της Ανοικτής Διακυβέρνησης συνιστούν προτεραιότητα της κυβέρνησης και της Δημόσιας Διοίκησης. Κεντρική κατεύθυνση είναι η εμπέδωση της αντίληψης ότι η Δημόσια Διοίκηση είναι υπόλογη στους πολίτες και λειτουργεί προς το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου. Η συμμετοχικότητα, η διαφάνεια, η ακεραιότητα και η λογοδοσία συνιστούν θεμελιώδεις αρχές και προτεραιότητα για τη χάραξη και άσκηση της δημόσιας πολιτικής.

Η ανοικτή διακυβέρνηση αποτελεί βασική πτυχή της Εθνικής Στρατηγικής για την ανασυγκρότηση της Δημόσιας Διοίκησης.

Στην διαμόρφωση του Τέταρτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης συνέβαλαν με τις παρατηρήσεις τους φορείς του δημοσίου και ΜΚΟ. Το Σχέδιο Δράσης τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και χαίρομαι που σήμερα παρουσιάζουμε το τελικό κείμενο.

Η συμμετοχή της χώρας μας στην Διεθνή Πρωτοβουλία Open Government Partnership  (OGP) έχει ενισχύσει σημαντικά τις λειτουργίες ανοικτής διοίκησης στο δημόσιο. Με το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, η ελληνική κυβέρνηση επιδεικνύει σταθερή προσήλωση στους στόχους, τις αρχές και τις αξίες της Ανοικτής Διακυβέρνησης».

Το Σχέδιο Δράσης θα υποβληθεί αύριο στον Οργανισμό “OGP”, από την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εθνική Εκπρόσωπο του  Open Government Partnership, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.

Δείτε εδώ το Τέταρτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση.