ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 22 Ιουνίου 2024

Παράταση θητείας αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

PDF | Παράταση θητείας αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια