ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Αθήνα, 30 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ορκωμοσία Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων

Σήμερα, Τρίτη 30 Απριλίου 2013 και ώρα 14:30 μ.μ. στο Υπουργείο Εσωτερικών, ενώπιον του Υπουργού Αναπληρωτή Εσωτερικών κ. Χαράλαμπου Αθανασίου ορκίσθηκε η νέα Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων κ. Βασιλική Κόλλια και αμέσως μετά συμμετείχε σε σύσκεψη με υπηρεσιακούς παράγοντες για θέματα ισότητας των φύλων.
Ο Υπουργός Αναπληρωτής Εσωτερικών κ. Αθανασίου, αφού συνεχάρη τη νέα Γενική Γραμματέα, τόνισε ότι η καταπολέμηση των έμφυλων ανισοτήτων και των διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες αποτελούν ζητήματα ιδιαίτερης μέριμνας για το Υπουργείο Εσωτερικών.