ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

Οριστικοί Πίνακες Μεταφοράς Προσωπικού ΕΒΖ ΑΕ

Ανακοινώνεται ο Οριστικός Πίνακας διάθεσης προσωπικού της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε., κατ’εφαρμογή του αρ.23 του ν. 4587/2018, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν αποσταλεί στην Υπηρεσία μας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ