ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024

Ορισμός μελών του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με θητεία από 1.1.2023 έως και 31.12.2024

PDF | Ορισμός μελών του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με θητεία από 1.1.2023 έως και 31.12.2024