ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 05 Φεβρουαρίου 2023

Ορισμός Mελών Επιτροπής για την ανάθεση των εργασιών επισκευής, συντήρησης και προμήθειας υλικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων-οχημάτων

PDF | DOC |
Ορίζουμε τα Mέλη της τριμελούς Επιτροπής για την ανάθεση των εργασιών επισκευής, συντήρησης και προμήθειας υλικών και εξαρτημάτων, που απαιτούνται για τη συντήρηση ή επισκευή των αυτοκινήτων-οχημάτων, που ανήκουν στη δύναμη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.), τους κατωτέρω υπαλλήλους του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. :
α) Δημοσθένη Θωμά, υπάλληλο με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊστάμενο του Τμήματος Κρατικών Αυτοκινήτων-Οχημάτων, Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Δήμητρα Μπόνη, υπάλληλο με βαθμό Β’ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, Προϊσταμένη του Τμήματος Επισκευών Αυτοκινήτων-Οχημάτων.
β) Σταύρο Δαλμηρά, υπάλληλο με βαθμό Ε’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών, Μέλος, με αναπληρωτή τον Αναστάσιο Γεωργίου, υπάλληλο με βαθμό Ε’ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, του Τμήματος Κρατικών Αυτοκινήτων-Οχημάτων.
γ) Γεώργιο Δασκαλόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Γ’ του κλάδου ΔΕ Τεχνικού, του Τμήματος Κίνησης Αυτοκινήτων-Οχημάτων, Μέλος, με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Βολανάκη, υπάλληλο με βαθμό Γ’ του κλάδου ΔΕ Οδηγών, του Τμήματος Κίνησης Αυτοκινήτων-Οχημάτων.