ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 21 Απριλίου 2024

Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας

Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας

ΠΔ.129 – Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΠΔ.130 – Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΠΔ.131 – Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΠΔ.132 – Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΠΔ.133 – Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΔ.137 – Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

ΠΔ.140 – Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου

ΠΔ.144 – Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

ΠΔ.145 – Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής

ΠΔ.146 – Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΠΔ.147 – Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΠΔ.148 – Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΔ.149 – Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης