ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 04 Οκτωβρίου 2023

ΟΜΙΛΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. Θ. ΤΖΑΚΡΗ, ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
τηλ 210-3393537
fax 210-3393530 210-3636429
e-mail: press¬¬_office_ypes@www.ypes.gr

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

H Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Θεοδώρα Τζάκρη, παρέστη σε ημερίδα που διοργανώθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο για τα θέματα Ασφάλειας και ξεκίνησε τον κύκλο ομιλητών για «το θέμα της παράνομης μετανάστευσης στη Μεσόγειο και το ρόλο της Ελλάδας. Η ανάγκη για ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική και διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των μελών της ΕΕ».
Στην αρχή της ομιλίας της η Υφυπουργός αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο ρόλος της Ελλάδας ως νοτιοανατολικός κυματοθραύστης των μεταναστευτικών ροών με αφετηρία την Αφρική και την Ασία και προορισμό την ενδοχώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την υποχρεώνει να ζητά τη συνεχή αλληλεγγύη των εταίρων της και την ουσιαστική τους συνεργασία για την από κοινού αντιμετώπιση και τον επιμερισμό των βαρών, τη συνεργασία με τις κύριες χώρες προορισμού και διέλευσης μεταναστών και τη διαμόρφωση μιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής. Για την πολιτική της Ένωσης απέναντι στους μετανάστες ανέφερε ότι είναι αυτή του ελέγχου των ποιοτικών και των ποσοτικών χαρακτηριστικών των εισερχομένων μεταναστών και πως η παράνομη μετανάστευση ενώ θεωρείται ως μια πολλαπλή απειλή από το σύνολο των ευρωπαίων, παράλληλα αντιμετωπίζεται ως ένα κάλεσμα ανθρωπισμού και εφαρμογής των αξιών της Ένωσης.
Για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης η Υφυπουργός τόνισε ότι ο όγκος της και η δυναμική της απαιτεί διευρυμένες μορφές συνεργασίας, αποτελεσματικά όργανα συντονισμού, νέες μεθόδους ελέγχου και προστασίας των συνόρων, καταπολέμηση των δουλεμπορικών δικτύων. Για τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών αναφέρθηκε στη σχέση μετανάστευσης και ανάπτυξης και παρουσίασε συγκεκριμένες δράσεις μέσω των οποίων μπορούν να ωφεληθούν τα κράτη προέλευσης και προορισμού των μεταναστών.
Η εγκατάσταση του πρώτου παραρτήματος του Frontex στην Ελλάδα αποτελεί, σύμφωνα με την Υφυπουργό, απτή ένδειξη ότι η Ευρώπη αντιλαμβάνεται το μέγεθος του προβλήματος στη χώρα και των προσπαθειών που καταβάλλει η ελληνική πλευρά για την αντιμετώπισή του. Η εκτέλεση των συμφωνιών επανεισδοχής, τόνισε η κα Τζάκρη, δεν εμπεριέχουν μόνο το επιχειρησιακό σκέλος, αλλά και την έμπρακτη απόδειξη της βούλησης των ευρωπαίων εταίρων να διαφυλάξουν την αξιοπιστία της μεταναστευτικής πολιτικής της Ένωσης.
Για τη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης στο εσωτερικό της χώρας, η Υφυπουργός έκανε λόγο για τη δημιουργία των Screening Centers ώστε όσοι πρέπει να απελαθούν να απελαύνονται, όσοι μπορούν να αιτηθούν άσυλο να το πράττουν και όσοι πρέπει να προωθούνται σε υπηρεσίες πρόνοιας να προωθούνται. Παράλληλα, τόνισε, με την αναμόρφωση των κέντρων υποδοχής που θα στηρίξουν αυτές τις διαδικασίες η κυβέρνηση προχωρά και στη δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής για το άσυλο η οποία θα λειτουργεί με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Κλείνοντας, η Υφυπουργός ανέφερε ότι η μετανάστευση αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα. Αποτελεί όμως και μια λύση. Και η λύση προσφέρεται μόνο όταν όλα τα εμπλεκόμενα κράτη με καλή διάθεση συνεργασίας ασχοληθούν σοβαρά και προγραμματισμένα, όταν θέσουν ένα τέλος σε όσους εμπορεύονται την ελπίδα, σε όσους εκμεταλλεύονται τον πόνο.