ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 25 Μαΐου 2022

Ομιλία Υφυπουργού Εσωτερικών στο 6ο Συνέδριο της ΕΝΠΕ

Κύριε Πρόεδρε,

Αγαπητέ κ. Αγοραστέ,
Αξιότιμες και αξιότιμοι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκπρόσωποι των περιφερειών της χώρας,

Αγαπητές Φίλες,
Αγαπητοί φίλοι,

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμένα να βρίσκομαι εδώ, στις εργασίες του 6ου τακτικού συνεδρίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Ως Υφυπουργός Εσωτερικών, η πρώτη που ορίστηκε στην ιστορία της χώρας με αρμοδιότητα για τα θέματα Ισότητας Φύλων, για την υποστήριξη των γυναικών, δίνω τα συγχαρητήρια μου στην ΕΝΠΕ διότι διαθέτει μία πολύ δραστήρια Επιτροπή Ισότητας. Η περιφερειακή σύμβουλος, και επικεφαλής της Επιτροπής Ισότητας Φύλων της ΕΝΠΕ, κ. Φωτεινή Βρύνα, από την πρώτη στιγμή συμμετέχει δυναμικά ως συνεργάτης μας στα ζητήματα γύρω από το Νομοσχέδιο Ισότητας των Φύλων που πρόκειται τις επόμενες ημέρες να εισαχθεί στην Βουλή για να γίνει νόμος του Κράτους.

Δεν είναι εδώ, αλλά γνωρίζω ότι μαζί με συνεργάτες της και δικούς μου, βρίσκονται στην Αθήνα και δίνουν τις δυνάμεις τους για μία σημαντική, συμβολική, ειρηνική διαμαρτυρία κατά της έμφυλης βίας που γίνεται σήμερα το απόγευμα στις 5 στην Πλατεία Συντάγματος, στη μνήμη της δολοφονηθείσας φοιτήτριας Ελένης Τοπαλούδη. Πρόκειται για εκδήλωση που πραγματοποιείται από το γυναικείο κίνημα με αφορμή άλλο ένα περιστατικό εγκληματικής βίας εναντίον μίας νέας κοπέλας που έχασε την ζωή της πρόσφατα στην Ρόδο.
Ελπίζοντας ότι εκφράζω όλους εδώ στην συνέλευσή σας, δηλώνω τον αποτροπιασμό μου για το εν λόγω έγκλημα και καταθέτω τα ειλικρινή συλλυπητήρια μου στην οικογένεια του θύματος. Προτείνω η αναφορά μου, να υιοθετηθεί εκ μέρους σας και να γίνει ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας της συνέλευσης σας.

Αγαπητές φίλες
Αγαπητοί φίλοι,

Βρίσκομαι στη συνέλευση σας γιατί αυτή τη φορά έχουμε κάτι θετικό να ανακοινώσουμε από την πλευρά της Πολιτείας. Μετά από πολλά χρόνια, έρχεται στην Βουλή για να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο για την Ισότητα των Φύλων που συνοδεύεται από άρθρα για την προστασία των γυναικών από την βία.
Ακροθιγώς σας αναφέρω ότι με το νομοσχέδιο:

– Για 1η φορά θεσμοθετείται η ισότητα των φύλων σε κάθε πεδίο της κοινωνικής δραστηριότητας. Στον ιδιωτικό, στον δημόσιο, επαγγελματικό και οικογενειακό χώρο, δημιουργεί προϋποθέσεις εξάλειψης των έμφυτων διακρίσεων.

– Σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης:

Γίνεται υποχρεωτική η παρουσίαση δράσεων, μέτρων και προγραμμάτων σχετικά με την εξάλειψη  των διακρίσεων με βάση το φύλο και προβλέπεται αντίστοιχη χρηματοδότηση.

– Προβλέπεται η απαγόρευση χρήσης γλώσσας που υποκρύπτει ή εμπεριέχει έμφυλη διάκριση στα διοικητικά έγγραφα.

– Για τη συμμετοχή γυναικών στα κοινά:

Για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασμών, ο αριθμός των υποψηφίων βουλευτών, από κάθε φύλο, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 40% του συνολικού αριθμού των υποψηφίων, αντιστοίχως,  ανά εκλογική περιφέρεια και όχι στο επίπεδο του ενός τρίτου, στο σύνολο της Επικράτειας, όπως είναι μέχρι σήμερα. 
Δηλαδή, για τις βουλευτικές εκλογές, προβλέπεται αυτό που εφαρμόζεται και στις αυτοδιοικητικές.

– Εισάγονται μέτρα στην εκπαίδευση:

Το νομοσχέδιο εντάσσει την οπτική του φύλου και την σεξουαλική αγωγή και υγεία, με γνώμονα την ισότητα των φύλων, οριζόντια στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δημιουργούμε δηλαδή συνθήκες για την εκπαίδευση των νέων γενιών σε μία άλλη, σύγχρονη νοοτροπία επάνω στα θέματα Ισότητας των Φύλων.

– Γίνεται παρέμβαση στον τομέα της Υγείας:

Αναγνωρίζεται το δικαίωμα χορήγησης αδειών εργάσιμων ημερών, με πλήρεις αποδοχές, για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

– Για την Κοινωνική Αλληλεγγύη ευπαθών ομάδων γυναικών.

Λαμβάνονται μέτρα για τον σχεδιασμό προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, τα οποία επικεντρώνονται ιδίως στην ενίσχυση ευπαθών ομάδων γυναικών.

– Για τον επαγγελματικό τομέα που μας ενδιαφέρει.

Προβλέπονται διατάξεις για την εξάλειψη παραγόντων που ευνοούν τις διακρίσεις λόγω φύλου στο εργασιακό περιβάλλον και επιβάλλεται η υλοποίηση Σχεδίων Ισότητας, τα οποία καταρτίζονται ύστερα από ενημέρωση και διαβούλευση με τις/τους εκπροσώπους των εργαζομένων σε κάθε επιχείρηση. Ειδικότερα, προβλέπονται ρυθμίσεις για μεγάλες επιχειρήσεις με πάνω από 50 εργαζόμενους με υποχρέωση εκπόνησης σχεδίου ισότητας κάθε έτος. Μιλάμε εδώ για προβλέψεις ώστε να καταπολεμηθεί το λεγόμενο φαινόμενο της “οροφής”. Δηλαδή, καταπολεμούμε το φαινόμενο να μην αναδεικνύονται σε κρίσιμες θέσεις των επιχειρήσεων και των φορέων γυναίκες, παρά του ότι έχουν τα ίδια και μερικές φορές καλύτερα προσόντα από άνδρες.

– Για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Προβλέπεται η προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων με την προβολή μιας ισότιμης και απαλλαγμένης από στερεότυπα εικόνας του γυναικείου φύλου, με υιοθέτηση κωδίκων δεοντολογίας και συμβάσεων αυτοδέσμευσης, ισότιμη προβολή γυναικών σε κάθε τομέα της ζωής της χώρας (κοινωνικά-πολιτικά-οικονομικά-πολιτιστικά)

Προβλέπεται η απαγόρευση διαφημιστικών, τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών, μηνυμάτων, με χρήση λόγου που εμπεριέχει έμφυλη διάκριση.

– Επίσης, υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη για την λειτουργία Δομών Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας και Ξενώνων που υπάρχουν ήδη.

Οι δομές εντάσσονται στο κρατικό προνοιακό σύστημα, και θεσμοθετείται η χρηματοδότηση τους από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ διευκολύνεται η πρόσβαση γυναικών μεταναστριών και επεκτείνεται η χρήση κρίσιμων ξένων γλωσσών για θύματα προερχόμενα από χώρες που εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά στο Trafficking.

Ωστόσο, εδώ σήμερα μιλάμε για ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο του νέου νομοσχεδίου. Κατά τη γνώμη μου είναι το πιο σημαντικό για να μπορέσουν να εφαρμοστούν όλα τα άλλα, αφότου θα έχει γίνει νόμος το νομοσχέδιο:

– Στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τους Δήμους και τις Περιφέρειες προβλέπεται η σχεδίαση,  οργάνωση,  συντονισμός και  εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης της ισότητας των φύλων, σύμφωνα με τις πολιτικές της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων. Δημιουργούνται δυνατότητες για  πρωτοβουλίες με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων εντός των διοικητικών ορίων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Γίνεται υποχρεωτική η Σύσταση Δημοτικών και Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας ως τοπικών θεσμών προώθησης των προαναφερθέντων πολιτικών. Δημιουργείται έτσι, μετά τις προσεχείς εκλογές, για πρώτη φορά στην χώρα μας, ένα νέο, μεγάλο, πανελλαδικό δίκτυο υποστήριξης των πολιτικών Ισότητας Φύλων, υποστήριξης των γυναικών, κοντά – μέσα στις τοπικές κοινωνίες.

Όμως πως θα δώσουμε ουσία σε αυτές τις επιτροπές για να μην μείνουν αδρανείς;

Σήμερα, μετά από πρόταση που υπέβαλα στον Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας την οποία υιοθέτησε αμέσως πρόθυμα, τον Περιφερειάρχη του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας στο οποίο μετέχω και εγώ ως επικεφαλής περιφερειακής παράταξης, τον συνάδελφο και φίλο κ. Κώστα Αγοραστό, υπογράφουμε σύμφωνο συνεργασίας, το οποίο προβλέπει τους άξονες στους οποίους θα εργαστούν οι νέες Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας Φύλων, αφότου θα σχηματιστούν σε κάθε Περιφέρεια της χώρας μετά τις προσεχείς περιφερειακές εκλογές:

Αυτό το σύμφωνο εξειδικεύει τον τρόπο συνεργασίας μεταξύ Περιφερειών και Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας από την μία πλευρά, και από την άλλη: με το Υπουργείο Εσωτερικών, την Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων και το Κέντρο Έρευνας για Θέματα Ισότητας, που είναι οι αρμόδιοι κρατικοί οργανισμοί για τα θέματα Ισότητας Φύλων.

Η συνεργασία βασίζεται σε τέσσερις άξονες:

α) τακτική εκπαίδευση στελεχών, υπαλλήλων και επιστημονικού προσωπικού περιφερειών, αλλά και εθελοντών, από το ΚΕΘΙ επάνω σε θέματα:  διαχείρισης θεμάτων Ισότητας Φύλων και έμφυλης βίας.

β) δημιουργία υπηρεσιών συμβουλευτικής (και ξενώνων φιλοξενίας, όπου είναι εφικτό) – με πρότυπο καλής πρακτικής τα συμβουλευτικά κέντρα της ΓΓΙΦ – που θα λειτουργούν υπό την εποπτεία των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας Φύλων.
Θα βρίσκονται σε δικτύωση με τις υπάρχουσες Δομές της ΓΓΙΦ αλλά θα υποστηρίζονται με το τηλεφωνικό κέντρο 15900.
Οι κρατικές δομές θα προσαρμοστούν σε αυτή την δικτύωση.

γ) δημιουργία ομάδας εργασίας υπό τη ΓΓΙΦ και το ΚΕΘΙ και τα αντίστοιχα γραφεία της ΕΝΠΕ και των Περιφερειών, για την αναζήτηση χρηματοδοτήσεων από Ε.Ε. και όχι μόνο, αλλά και χορηγίες στο πλαίσιο της εταιρικής – κοινωνικής ευθύνης, με σκοπό την εκπόνηση και εφαρμογή τοπικών προγραμμάτων για θέματα Ισότητας Φύλων.

δ) Και τέλος, λειτουργία υπηρεσιών προώθησης γυναικείας επιχειρηματικότητας υπό τις Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας Φύλων, με στόχο την πληροφόρηση, την επίλυση προβλημάτων γραφειοκρατίας που αντιμετωπίζουν οι γυναικείες επιχειρήσεις, αλλά και οι ΚΟΙΝΣΕΠ που εμάς μας ενδιαφέρουν πολύ, την διεξαγωγή ενημερωτικών τοπικών σεμιναρίων ενθάρρυνσης, την λειτουργία τοπικών εκθέσεων γυναικείων ΚΟΙΝΣΕΠ ανά μήνα ή μόνιμων εκθετηρίων γυναικείων ΚΟΙΝΣΕΠ σε αναξιοποίητα τοπικά ακίνητα.

Σκοπός μας είναι: α) η μείωση της τοπικής γυναικείας ανεργίας,
β) η αύξηση των μεριδίων της τοπικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και μάλιστα, μέσω της πολύ συμφέρουσας Κοινωνικής Οικονομίας.

Κλείνω λέγοντας τα εξής:

Θεωρώ ότι σήμερα ξεκινά μία εντελώς απαραίτητη, μεγάλη και κρίσιμη συμμαχία με τις Περιφέρειες της χώρας μας, όπως έγινε πριν λίγες ημέρες και με τους Δήμους. Δημιουργούμε έτσι ένα δίκτυο υποστήριξης κοντά στις γειτονίες και τις περιφερειακές ενότητες, εκεί που οι γυναίκες της χώρας μας παλεύουν τα προβλήματα τους, τα ζητήματα της οικογένεια τους, εκεί που εκδιπλώνουν τα επαγγελματικά τους όνειρα.
Αυτό το τόσο απλό και αυτονόητο κάνουμε.

Ευχαριστώ πολύ τους περιφερειάρχες και τους περιφερειακούς συμβούλους, όσους πέρασαν, όσους βρίσκονται τώρα σε θητεία, αλλά κυρίως, εκείνες και εκείνους που θα αναλάβουν μετά τις εκλογές του 2019.

Προσκαλώ και παρακαλώ τις γυναίκες να συμμετάσχουν πρωταγωνιστικά ως υποψήφιες για τις προσεχείς δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Έτσι, θα μπορούν να αναλάβουν οι ίδιες τις τύχες τους, να στελεχώσουν και να διοικήσουν – είμαι σίγουρη – με τον καλύτερο τρόπο, τις νέες Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας Φύλων κάθε γειτονιάς της Ελλάδας που θα προκύψουν μετά τις εκλογές του Μαΐου του 2019.

Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή επιτυχία σε όλες και σε όλους.
Καλά Χριστούγεννα με υγεία για εσάς και τις οικογένειες σας.