ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022

Ομιλία Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Θεοδώρας Τζάκρη στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης για την κατάρτιση του Ετησίου Προγράμματος 2011 για την ένταξη δράσεων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών.

 

                              

       

            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
            ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
                  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
       ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
               ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΤΖΑΚΡΗ
                                                                                                                                                                   Αθήνα 21/10/2010
 
 
                                                            
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Θέμα:Ομιλία Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Θεοδώρας Τζάκρη στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης για την κατάρτιση του Ετησίου Προγράμματος 2011 για την ένταξη δράσεων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών.
___________________________________________________________________________________________________________________
 
Η Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κα. Θεοδώρα Τζάκρη, μίλησε κατά την έναρξη της Δημόσιας Διαβούλευσης για την κατάρτιση του Ετησίου Προγράμματος 2011, που διεξάγεται στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, το διήμερο της 21ης και 22ας Οκτωβρίου 2010. Όπως ανέφερε η Υφυπουργός, στην εισαγωγή της, ο σκοπός της διημερίδας είναι διττός. Αφενός η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των υλοποιηθέντων Ετήσιων Προγραμμάτων 2007 και 2008, και αφετέρου η δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση των δράσεων του Ετήσιου Προγράμματος 2011, προκειμένου εν συνεχεία να κατατεθεί για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 
Η Υφυπουργός αναφέρθηκε στην ιστορία της ένταξης των μεταναστών στο κοινωνικό ιστό στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της εξέλιξης του μεταναστευτικού φαινομένου. «Οι νομιμοποιήσεις αποτελούσαν την αρχή μιας πολιτικής κοινωνικής ένταξης χωρίς όμως να παρακολουθείται και να διασφαλίζεται η συνέχεια» ανέφερε η Υφυπουργός και συνέχισε: «Η ενσωμάτωση των μεταναστών εδράζονταν στην προσαρμοστικότητα της ελληνικής κοινωνίας και στο ότι η κοινωνική ένταξη θεωρούνταν από την Πολιτεία ως μια υποχρέωση των αλλοδαπών. Ένα πρόβλημα που θα έπρεπε να λύσουν οι ίδιοι προκειμένου να διευκολύνουν την παραμονή τους στη χώρα. Μετά από 15 χρόνια μεταναστευτικής εμπειρίας ο νόμος 3386 του 2005 έκανε, γενικές αναφορές για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών. Κι αυτό σε μόνο δυο επί συνόλου 92 άρθρων. Ωστόσο ήταν θετικό, ότι έστω και σε θεωρητικό επίπεδο γινόταν αναφορά στον στόχο της κοινωνικήςένταξης η οποία, θα υλοποιούνταν με συγκεκριμένες δράσεις και μέτρα στα πλαίσια των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Δράσης. Δεν ήταν βέβαια τυχαίο ότι εκείνη την εποχή οι πρώτες Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών, όπως η Οδηγία για την οικογενειακή επανένωση (2003/86) και η Οδηγία για την υιοθέτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος (οδηγία 2003/109) που είχαν αποφασιστεί 2 χρόνια πριν, υπαγόρευαν την άμεση υιοθέτηση νομοθετικών μέτρων για την υλοποίησή τους.
 
 Στο πλαίσιο της αναφοράς της στο θέμα της ένταξης, η Υφυπουργός αναφέρθηκε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης το οποίο συστήθηκε το 2007, προκειμένου να στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών-μελών να δημιουργήσουν τις συνθήκες που θα διευκολύνουν την κοινωνική ένταξη των νομίμων μεταναστών. Οι Ευρωπαίοι εταίροι αντιλαμβάνονταν ότι τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της μετανάστευσης ήταν τέτοια που θα έπρεπε να υπάρξουν ουσιαστικές, στοχευμένες παρεμβάσεις, προκειμένου να επιταχυνθεί μια διαδικασία, η οποία σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό άγγιζε όλα τα κράτη της Ένωσης.
 
Στην συνέχεια η Υφυπουργός αναφέρθηκε στο γεγονός ότι για την σημερινή Κυβέρνηση, το θέμα της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων της. Από τις πρώτες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, που παρουσιάστηκαν για διαβούλευση στο διαδίκτυο, ήταν αυτή τουδικαιώματος ψήφου των νόμιμων μεταναστών στις τοπικές εκλογές. Και το δικαίωμα στην ελληνική ιθαγένεια σε όσα παιδιά νομίμων μεταναστών φοιτήσουν για 6 χρόνια σε ελληνικό σχολείο ή γεννηθούν στη χώρα μας από νόμιμους επί μια 5ετία αλλοδαπούς. Στόχος ήταν και παραμένει σε μια δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία με οξυμένα τα συντηρητικά αντανακλαστικά της κοινωνίας, να χαραχθούν πολιτικές που θωρακίζουν την ελληνική κοινωνία, που επιλύουν και δεν συσσωρεύουν προβλήματα. «Εγκαταλείπουμε την έλλειψη προγραμματισμού και συντονισμού που υπήρχε στο παρελθόν και δημιουργούμε υποδομές με γνώμονα τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της χώρας» τόνισε η Υφυπουργός και συνέχισε:  «Χαράσσουμε μία κεντρική πολιτική που θα χρησιμοποιεί τις δράσεις ως εργαλεία προκειμένου να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Η κεντρική αυτή πολιτική ξεκίνησε να οικοδομείται με το νόμο 3838 του 2010.»  
 
Με αφορμή τον πρόσφατο ανασχηματισμό η Υφυπουργός αναφέρθηκε στη δημιουργία μίας «ομπρέλας» υπό το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, επιτυγχάνοντας έτσι τη συνέργεια όλων των αρμόδιων Υπουργείων για τα θέματα μετανάστευσης». Το υπουργείο Εσωτερικών σε συνεννόηση με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κατόρθωσε να εξοικονομήσει από τον κρατικό προϋπολογισμό 5,199 εκ. το 2008 ευρώ και το 2009 11,698 εκ. ευρώ, εντάσσοντας τη στέγαση, τη σίτιση και τα λειτουργικά έξοδα των κτιριακών εγκαταστάσεων των Ειδικών Χώρων Παραμονής Αλλοδαπών, στο Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων».
 
Η Υφυπουργός επεσήμανε ακόμη ότι η κυβέρνηση επανεξέτασε τις δράσεις του ετήσιου προγράμματος του 2009 και προχώρησε σε μείωση του προϋπολογισμού τους, προκειμένου να ανταποκρίνονται στο πραγματικό τους κόστος, στη διεύρυνση των υφιστάμενων δράσεων με χρήματα προερχόμενα από την προαναφερόμενη εξοικονόμηση και, τέλος, τη μέγιστη δυνατή διεύρυνση της ομάδας-στόχος, ενώ το ετήσιο πρόγραμμα του 2010, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα προκηρυχθεί εντός του τρέχοντος έτους.
 
Η Υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην συμβολή του «Καλλικράτη» καθώς στους νέους Δήμους θα συγκροτηθεί και θα λειτουργήσει, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συμβούλιο ένταξης μεταναστών ως συμβουλευτικό, γνωμοδοτικό όργανο του δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία αλλά και η καταγραφή και διερεύνηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του δήμου.
 
Στο πλαίσιο επίσης της συνολικής αναβάθμισης των κρατικών υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης των μεταναστών θα καθιερωθούν υπηρεσίες μιας στάσης (onestopshop) που θα αναλάβουν το σύνολο των επαφών του μετανάστη με το κράτος. Ειδικότερα, για τις άδειες των μεταναστών οι νέες υπηρεσίες έχουν ως στόχο τη μείωση του χρόνου που θα μεσολαβεί από την κατάθεση του αιτήματος μέχρι την έκδοση άδειας σε δύο εβδομάδες. Πρόθεσή του Υπουργείου είναι ακόμη η λειτουργία υπηρεσίας μιας στάσης στην πρωτεύουσα κάθε νομού.
 
Η Υφυπουργός ολοκλήρωσε την ομιλίας της καλώντας τους συμμετέχοντες στη δημόσια διαβούλευση: «Είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε τις προτάσεις σας, τις σκέψεις σας, τους προβληματισμούς σας. Να χτίσουμε ο καθένας με τα υλικά του, με τις δυνάμεις του την Ελλάδα του αύριο. Την Ελλάδα που θα βρίσκει στέγη η ελπίδα, γόνιμο έδαφος η προοπτική.»