ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 04 Δεκεμβρίου 2022

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΧΑΡΗ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΨΗΦΟΥ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 84 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 141 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, κυρία και κύριοι συνάδελφοι, ένας «άγγελος» δεν είναι πια ανάμεσά μας. Εμείς είμαστε φτωχότεροι και οι ουρανοί πλουσιότεροι. Ελπίζω η οικογένειά του, αλλά και η πολιτική του οικογένεια να έχουν το θάρρος και το κουράγιο να ζήσουν χωρίς αυτόν.

      Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση ζητά ψήφο εμπιστοσύνης, γιατί ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην προσπάθειά της να διασώσει την οικονομία της χώρας από τη χρεοκοπία. Να αντιμετωπίσει με τρόπο αποτελεσματικό, και θέλω να πιστεύω οριστικό, το μεγάλο πρόβλημα του δημοσίου χρέους. Να διαμορφώσει το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και την πράξη μεγάλων μεταρρυθμίσεων, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Και όλα αυτά να συμβούν με ένα πνεύμα κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής ηρεμίας. Καμία μεγάλη μεταβολή διαρθρωτική, οικονομική, δεν μπορεί να επιτύχει, εάν δεν κυριαρχήσει η απαραίτητη κοινωνική ηρεμία και η στήριξη, από τις ασθενέστερες κυρίως ομάδες του πληθυσμού, της προσπάθειας που καταβάλλει η Κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι επαναξιολογούνται πράγματα, και πολιτικές προτάσεις που θα κατατείνουν στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ηρεμίας.

      Μία από τις μεγάλες διαρθρωτικές μεταβολές που πρέπει να επιχειρήσει η Κυβέρνηση, μετά την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης σήμερα το βράδυ, είναι η αναδιάρθρωση του κράτους, τόσο στον κεντρικό του πυρήνα –αυτό είναι αρμοδιότητα του καλού μου συναδέλφου Δημήτρη Ρέππα στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης- όσο και στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

      Μετά τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», άλλωστε, ένα μεγάλο μέρος αρμοδιοτήτων έχει μεταφερθεί και θα εξακολουθήσει να μεταφέρεται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, άρα το στοίχημα της εξυπηρέτησης του πολίτη από τους μηχανισμούς του κράτους που βρίσκονται κοντά του, και αυτοί είναι οι αυτοδιοικητικοί μηχανισμοί, θα κριθεί από τη βαθύτατη μεταβολή που συντελείται ήδη στο διοικητικό περιβάλλον και αγγίζει τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το χρόνο που πέρασε η Κυβέρνηση εισηγήθηκε και ψήφισε το νόμο 3852, ένα νόμο που συνιστά μεγάλη θεσμική τομή στη διοικητική συνέχεια του κράτους, στη συνέχεια των διοικητικών μας πραγμάτων. Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» αναμόρφωσε τον αυτοδιοικητικό χάρτη της χώρας. Το θεσμικό πλαίσιο το οποίο ψηφίστηκε είναι επαναστατικό, αλλά εκείνο που είναι κρίσιμο αυτήν την ώρα, είναι να γίνει με τέτοιο τρόπο η μετάβαση από το παλαιότερο καθεστώς στο νέο καθεστώς συγκρότησης και λειτουργίας των αυτοδιοικητικών οντοτήτων, ώστε και αποτελεσματικοί διοικητικά να είναι οι νέοι οργανισμοί και να προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στον πολίτη.

      Η προσπάθειά μας θα είναι, κυρίως, να επιτύχει το επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Στις θεσμικές μεταβολές είναι σχετικά απλούστερο να εισηγηθεί κανείς το νόμο που απαιτείται. Το δυσκολότερο είναι να μετατραπεί ένας νόμος σε αποτελεσματική πράξη. Ένα θεσμικό πλαίσιο να καταστεί ζώσα πραγματικότητα και, στην προκειμένη περίπτωση, ζώσα πραγματικότητα για τον πολίτη και την ανάπτυξη της περιφέρειας.
 

      Η κεντρική μας, λοιπόν, στόχευση θα είναι την επόμενη περίοδο, πρώτα απ’ όλα να πετύχει το επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως άλλωστε και το επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ». Το δεύτερο αφορά κυρίως τους εθνικούς αναπτυξιακούς πόρους. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» στηρίζεται στις δύο πλατφόρμες της διοικητικής μεταρρύθμισης και της ψηφιακής σύγκλισης.

      Μέσα, λοιπόν, από την επιτυχία του επιχειρησιακού προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», θα επιδιώξουμε, πρώτον, την οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των νέων οντοτήτων της αυτοδιοίκησης, των δήμων και της περιφέρειας και δεύτερον, την απόλυτη ψηφιακή μετατροπή, τη μετατροπή των παλαιών δήμων και τώρα των περιφερειών, σε ψηφιακές διοικητικές ενότητες, προκειμένου να εξυπηρετείται καλύτερα ο πολίτης, να υπάρχει ανταπόκριση στην ανάγκη ενδοδημοτικής συνεννόησης και συνεργασίας, ενδοπεριφερειακής συνεννόησης και συνεργασίας, αλλά και διαβαθμιτικής καλύτερης συνεργασίας. Χωρίς τη δημιουργία του ψηφιακού δήμου και της ψηφιακής περιφέρειας, δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε τα αποτελέσματα που επιθυμούμε για τον πολίτη και την εξυπηρέτησή του.
 

      Στο πλαίσιο της ίδιας προσπάθειας, κύριε Πρόεδρε, θα επιχειρήσουμε να λύσουμε εκκρεμότητες που αφορούν, κυρίως, την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων, κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου 3852. 

      Τα συλλογικά όργανα εκπροσώπησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν έχουν ακόμη εκλεγεί, διότι εκκρεμεί η έκδοση προεδρικού διατάγματος που προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία, τόσο των περιφερειακών ενώσεων των δήμων, όσο και των δύο κεντρικών εκπροσωπήσεων, των δύο κεντρικών οργάνων που είναι η Ένωση των Περιφερειών, καθώς και η ΚΕΔΕ. Υπολογίζουμε ότι σε μικρό χρονικό διάστημα θα είμαστε έτοιμοι, ώστε να υπάρξουν και οι σχετικές αρχαιρεσίες. 

      Ασφαλώς υπάρχουν και μια σειρά από άλλα θέματα που αφορούν μετατάξεις ή μετακινήσεις προσωπικού και τις πληρωμές τους. Επίσης, θέματα συγχωνεύσεων επιχειρήσεων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που υπάγονται στους Ο.Τ.Α., για λόγους οικονομίας, αλλά και ουσιαστικής οργανωτικής ανασυγκρότησης. Είναι θέματα που αφορούν τους φορείς διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Ένα από τα κρισιμότερα θέματα που αφορούν πια, όχι μόνο την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και τη λειτουργία της κοινωνίας μας και την οικονομική μας συγκρότηση.

      Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, οι θεσμικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εσωτερικών θα συνεχιστούν με τρεις μεγάλες επιδιώξεις. Η πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία μας θα αφορά την αναμόρφωση του ισχύοντος νομοθετικού καθεστώτος για τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων, όπως ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός. Το ισχύον νομικό καθεστώς ανατρέχει στο χρόνο καθιερώσεως του Συντάγματος του 1975 και για αυτό προβλέπει τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων μόνο για τους λόγους που το τότε ισχύον Σύνταγμα προέβλεπε. Ήδη, λοιπόν, είναι ανάγκη να προσαρμοστεί το νομικό μας καθεστώς στην αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001, όταν και προβλέφθηκαν δυνατότητες διεξαγωγής δημοψηφίσματος όχι μόνο για μείζονος σημασίας εθνικό θέμα, αλλά και για νομοσχέδιο που κατέστη νόμος, ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων.

      Η δεύτερη νομοθετική μας πρωτοβουλία, θα αφορά τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και στον έλεγχο, άρα και τη διαφάνεια, των προεκλογικών δαπανών τόσο των κομμάτων, όσο και των υποψηφίων Βουλευτών. Ο νόμος 3023 ολοκλήρωσε τον κύκλο του. Υπάρχουν νεότερες απαιτήσεις και εννοώ πολιτικές απαιτήσεις, συμπεράσματα και εμπειρίες, όπως και απαιτήσεις των Ελλήνων πολιτών. Οφείλουμε, λοιπόν, ανταποκρινόμενοι σε αυτές τις απαιτήσεις, να καταστήσουμε πιο σύγχρονο, πιο διαφανές το θεσμικό πλαίσιο, που αφορά τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, καθώς και τον έλεγχο των προεκλογικών δαπανών των κομμάτων και των υποψηφίων Βουλευτών. 

      Επίσης να υπολογίσετε, ότι, ταυτόχρονα με το θέμα αυτό, θα πρέπει να ρυθμίσουμε το πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων. Διότι όλα τα υπόλοιπα που αφορούν το πόθεν έσχες των μη πολιτικών προσώπων, δηλαδή των υψηλόβαθμων κρατικών αξιωματούχων, δικαστικών λειτουργών, ιδιοκτητών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, διοικητών οργανισμών, έχουν ρυθμιστεί από το νόμο 3849, που είχα την τιμή να εισηγηθώ ως Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Με τον ν. 3849 διαμορφώσαμε ένα διαφορετικό ποινικό περιβάλλον, με ποινικές προβλέψεις οι οποίες ενισχύουν τη διαφάνεια στην πολιτική ζωή. Με το νόμο για τη σύσταση ανεξάρτητης αρχής, που διαχειρίζεται τον έλεγχο του βρώμικου χρήματος από παράνομες πράξεις, ανατέθηκε σε αυτήν να ελέγχει το πόθεν έσχες αυτών των προσώπων.

      Είναι η ώρα, λοιπόν, να εισηγηθούμε δραστικές μεταβολές για τον έλεγχο του πόθεν έσχες, της περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων, δηλαδή του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, των Αρχηγών των κομμάτων, των Υπουργών, Υφυπουργών, καθώς επίσης και των Βουλευτών. 

      Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν προφανώς και πολλές άλλες πρωτοβουλίες που θα έχουμε την ευκαιρία αργότερα να συζητήσουμε και μια από αυτές θα είναι στα πλαίσια της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, σε συνεννόηση με τα πολιτικά κόμματα, να αλλάξουμε και το εκλογικό σύστημα. 

      Πάντως, όταν επιστεί ο χρόνος για όλες αυτές τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, τις ουσιαστικές τομές στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, να γνωρίζετε ότι η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως και η Κυβέρνηση, κάτι άλλωστε που ακολουθούσαμε πιστά και στην προηγούμενη υπουργική μας θέση, θα βρίσκεται σε διαρκή συνεννόηση με τα πολιτικά κόμματα προκειμένου να επιτευχθούν οι καλύτερες δυνατές λύσεις. 

      Για όλους αυτούς τους λόγους προσθέτω τη φωνή μου σε όλων των συναδέλφων Βουλευτών που ζήτησαν τη θετική ψήφο, την υπερψήφιση της Κυβέρνησης αυτής.

Σας ευχαριστώ πολύ.