ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

Ομιλία κου Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.

Ομιλία κου Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.

 

Θέμα : «Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης.

Η ευθύνη των Ομάδων Καταγραφής»

                     

 

Κυρίες και Κύριοι,

 

 

 

Σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση που αποτελεί αφετηρία για μία – θα την χαρακτήριζα –  πρωτότυπη και καινοτόμα εργασία για το ελληνικό διοικητικό σύστημα. Μία συλλογική εργασία  που ευελπιστούμε να αποφέρει χρήσιμα στοιχεία και αξιολογήσεις για να ξεκινήσει μία – χωρίς υπερβολές – ριζική αναθεώρηση όλου του περιεχομένου της δημόσιας διοίκησης. 

 

Ευθύς εξ αρχής θέλω να τονίσω ότι μέσα από τις Ομάδες Καταγραφής οι ΙΔΙΟΙ οι εργαζόμενοι στη διοίκηση και ειδικότερα στις επιτελικές υπηρεσίες θα ερευνήσουν, θα καταγράψουν, θα επιλέξουν, θα αξιολογήσουν εν μέρει, θα προτείνουν, με τρόπο οργανωμένο και συστηματικό, αλλαγές για τους συναδέλφους τους, και για τους εαυτούς τους. Η πολιτική ηγεσία εμπιστεύεται τα στελέχη της διοίκησης και ζητά από τους ίδιους με πνεύμα υπευθυνότητας και αντικειμενικότητας να ανταποκριθούν όχι απλά στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου έργου. Αλλά να ανταποκριθούν στις δύσκολες και θα έλεγα ενδιαφέρουσες απαιτήσεις των καιρών.  

 

Κάθε στεγανό υποκρισίας και φαυλότητας, σιγά – σιγά καταρρίπτεται. Όλοι, πολιτική ηγεσία, φυσική ηγεσία, όλοι οι συμμετέχοντες σε κάθε μορφή και εκδήλωση δημόσιας εξουσίας πρέπει να  αντιληφθούμε ότι πλέον αναμετρόμαστε με την ιστορία. Μπορεί να ακούγεται βαρύγδουπο ή – δυστυχώς –   κοινότοπο. Αλλά είναι αληθές. Αν με θάρρος και έμπνευση δεν  ορίσουμε την ευθύνη μας και άρα αν συνεχίσουμε να κρυβόμαστε πίσω από καταγεγραμμένες ‘’αρμοδιότητες’’, από διοικητικά/οργανωτικά ‘’φέουδα’’, από ψευδοεπιχειρήματα  προοδευτισμού που υποκρύπτουν συντήρηση, αν συνεχίσουμε να κρυβόμαστε πίσω από  διάφορα στεγανά, τότε θα είμαστε ανάξιοι να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα των καιρών. Και αυτό θα έχει κόστος, ΠΟΛΥ βαρύ κόστος όχι μόνο για τους εαυτούς μας, αλλά για ολόκληρη την κοινωνία και για το μέλλον της.

 

Κυρίες και Κύριοι,

 

 Είναι μεγάλο πράγμα να αποφασίσει ένας άνθρωπος όντως να αναλάβει πλήρως την ευθύνη των πράξεών του στο πεδίο της ατομικής του δράσης. Αλλά, είναι ακόμα μεγαλύτερο πράγμα μία ομάδα ανθρώπων, με πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας, με γνώση και εμπειρία, να αναλάβει την ευθύνη της δράσης, την πλήρη ευθύνη του έργου που της ανατίθεται, πέρα από γραφειοκρατικές δεσμεύσεις, αγκυλώσεις και τυπικές υποχρεώσεις.

 

Κυρίες και Κύριοι

 

Βασικός προσανατολισμός της Κυβέρνησης είναι να επανέλθει η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης στο πεδίο του αυτονόητου:

Η δημόσια διοίκηση υπάρχει για να εφαρμόζει τις δημόσιες πολιτικές και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πολίτη, όχι για να αναπαραγάγει τον ‘’εαυτό’’ της. Η ομφαλοσκόπηση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, όχι μόνο ακυρώνει το ‘’αυτονόητο’’ του ρόλου της, αλλά  προσθέτει συνεχώς νέα εμπόδια σε κάθε εφαρμοστικό πεδίο της δημόσιας πολιτικής. Τα «τυφλά σημεία» του διοικητικού μας συστήματος θέτουν τα όρια εντός των οποίων συχνά εγκλωβίζονται οι ίδιοι οι στόχοι των δημοσίων πολιτικών. Καλούμαστε, όπως έχει τονίσει ο Πρωθυπουργός, να κάνουμε «την επανάσταση του αυτονόητου» και στη δημόσια διοίκηση της χώρας, σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης. Να επαναχαράξουμε τις δομές, να εξετάσουμε και πάλι και να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες, να ξεκαθαρίσουμε το επιτελικό από το εφαρμοστικό στάδιο, να περιορίσουμε και ει δυνατόν να εξαλείψουμε όλα τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την κρίσιμη ροή από την λήψη μιας πολιτικής απόφασης και τη θεσμική της κατοχύρωση έως τα αποτελέσματά της στην κοινωνία και στον κάθε πολίτη ειδικότερα. Η αποξένωση της διοίκησης από την κοινωνία, ως σύμπτωμα της αυτοαναφορικότητας, έχει προκαλέσει χάσματα που επιτρέπουν περιχαρακώσεις και ευνοούν τη ανάπτυξη νοσηρών φαινομένων.

 

Η εφαρμογή ενός νέου οργανωτικού μοντέλου της επιτελικής Δημόσιας Διοίκησης με επίκεντρο την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και την βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών,  προϋποθέτει συγκεκριμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες για την επιτυχία του εγχειρήματος.

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει επεξεργαστεί ένα αναλυτικό σχέδιο δράσης με τίτλο «Αναμόρφωση του κράτους: προς ένα επιτελικό κράτος» στο πρότυπο του σχεδίου «Καλλικράτης» το οποίο ήδη εφαρμόζεται. Βασικό γνώμονα του  προγράμματος «Αναμόρφωση του κράτους» αποτελεί η ολοκλήρωση του νέου μοντέλου διοικητικής διάρθρωσης της χώρας που εισήγαγε στην αυτοδιοίκηση το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» και η ανάπτυξη ενός νέου σχήματος συνεργασίας ανάμεσα στις διάφορες βαθμίδες της διοίκησης έτσι ώστε να παγιωθεί και να εμπεδωθεί ο επιτελικός χαρακτήρας του κράτους. Το πρώτο βήμα έγινε με τις ριζικές αλλαγές στους Οργανισμούς Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Το δεύτερο βήμα αφορά στις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην Κεντρική Διοίκηση, δηλαδή στα Υπουργεία και στους σημαντικούς εποπτευόμενους φορείς. Έτσι θα επιτευχθεί η σύνθεση και η συναντίληψη της Κεντρικής διοίκησης με τις αποκεντρωμένες διοικητικές δομές από τη μία και τις περιφερειακές τοπικές αυτοδιοικήσεις από την άλλη.

 

 

Κυρίες και Κύριοι,

 

Κατά βάση, το ανθρώπινο δυναμικό της διοίκησης ΕΙΝΑΙ η δημόσια διοίκηση. ΟΙ άνθρωποί της είναι το καθημερινό ‘’πρόσωπο’’ του κράτους προς την κοινωνία. Χωρίς παρεμβάσεις στο στελεχιακό της δυναμικό, δεν μπορεί να γίνει λόγος για αναμόρφωση του επιτελικού κράτους. Η πλήρης καταγραφή, αξιολόγηση, αναβάθμιση και ορθολογική ανακατανομή και διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της διοίκησης είναι εκ των ων ουκ άνευ προϋποθέσεις για μια ριζική αναμόρφωση του κράτους, για την γεφύρωση του χάσματος μεταξύ διοίκησης και κοινωνίας. Εκ των πραγμάτων η νέα προσέγγιση των ανθρώπων της διοίκησης είναι προτεραιότητα εν σχέσει με τις προωθούμενες αλλαγές που προαναφέρθηκαν.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο των οριζόντιων αρμοδιοτήτων του  για το ανθρώπινο δυναμικό της ελληνικής διοίκησης, αναλαμβάνει πρωτοβουλία για τη βέλτιστη αξιοποίηση του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης με βάση τα προσόντα του, τις δυνατότητές του και βεβαίως τις ανάγκες, τις πραγματικές ανάγκες. Για να επιτύχει αυτή η πρωτοβουλία και προκειμένου να ξεφύγουμε από στείρες και αναποτελεσματικές προσεγγίσεις των αναγκών –όπως γινόταν στο παρελθόν– χρειάζεται μια ορθολογικά σχεδιασμένη, συντονισμένη και αντικειμενική προσέγγιση.

 

Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι να ξεκινήσετε αυτό το ωραίο εγχείρημα και να το φέρετε σε πέρας, ξεπερνώντας κάθε αίσθηση αυτοσυντήρησης.