ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023

Ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.) – Θεσμός διαφάνειας και ακεραιότητας η νέα διαδικασία πολιτογράφησης

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε, για ακόμη μία φορά, η εξεταστική διαδικασία για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.) που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι το Π.Ε.Γ.Π. αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπούς αλλογενείς και αυτή είναι η τέταρτη στη σειρά εξεταστική διαδικασία που πραγματοποιείται με το νέο, σύγχρονο σύστημα εξετάσεων το οποίο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τον Μάιο του 2021 εγκαινιάζοντας έναν θεσμό ακεραιότητας και διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα μίας διαδικασίας πλήρως εναρμονισμένης με τα πρότυπα των Ευρωπαϊκών κρατών. Το γεγονός αυτό αναγνωρίστηκε τόσο από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας όσο και από τον Συνήγορο του Πολίτη, ενώ τέθηκε παράλληλα ένα οριστικό τέλος στο καθεστώς αδιαφάνειας που είχε εγκαθιδρύσει ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Επισημαίνεται ότι στις εξετάσεις συμμετείχαν συνολικά 4.092 υποψήφιοι σε σύνολο 4.564 αιτήσεων, ήτοι ποσοστό 89,66%, ενώ για τη διενέργειά τους αξιοποιήθηκαν 55 εξεταστικά κέντρα σε 12 πόλεις εκ των οποίων τα έξι, σε Αττική και Θεσσαλονίκη, λειτούργησαν ως ειδικά εξεταστικά κέντρα για την προφορική εξέταση ατόμων άνω των 62 ετών, ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες και ατόμων που πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων.

Το Υπουργείο Εσωτερικών επιθυμεί να εκφράσει εκ νέου τις ευχαριστίες του στην Υπουργό Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως και στα στελέχη του Υπουργείου για την αρωγή τους και την αμέριστη στήριξη που παρέχουν στην οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων για την απόκτηση του Π.Ε.Γ.Π.