ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 21 Ιουλίου 2024

Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.)

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023, οι πανελλήνιες εξετάσεις των αλλογενών που κατοικούν νόμιμα στη χώρα μας για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για την Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.) το οποίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας. Συμμετείχαν περισσότεροι από 4.000 υποψήφιοι, οι οποίοι προσήλθαν στα 59 εξεταστικά κέντρα (52 γενικά και 7 ειδικά) που λειτούργησαν σε όλη την επικράτεια. Τα γνωστικά πεδία στα οποία εξετάστηκαν ήταν η γλώσσα, η γεωγραφία, η ιστορία, ο πολιτισμός και οι πολιτικοί θεσμοί.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας συνεργάστηκαν στενά το Υπουργείο Εσωτερικών, ως το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σημαντική, επίσης, ήταν η συνδρομή και άλλων φορέων όπως η Ελληνική Αστυνομία, οι Δήμοι, η ΕΥΔΑΠ και η ΔΕΔΔΗΕ.

Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας κος Άγγελος Δημοσθένους ευχαρίστησε την Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή, καθώς και τα στελέχη του δημόσιου τομέα που εργάστηκαν με υψηλό αίσθημα ευθύνης για την προετοιμασία και την επιτυχή υλοποίηση των εξετάσεων. Παράλληλα, τόνισε ότι η διαφάνεια, ο σεβασμός στους κανόνες δικαίου και στα ανθρώπινα δικαιώματα συνιστούν κορυφαία προτεραιότητα για τη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας και το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ετικέτες: εξετάσεις ΙθαγένειαςΠΕΓΠ