ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

Ολοκλήρωση Κινητικότητας Γ. Γ. Δημοσίων Έργων – Ανακοίνωση 7/2013

Ολοκλήρωση διαδικασίας Κινητικότητας υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων- Ανακοίνωση 7/2013 (Β’ 3210)

Σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κινητικότητας του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Ανακοίνωση 7/2013) και ύστερα από την εξέταση αιτήσεως θεραπείας υπαλλήλου του κλάδου Π.Ε Πολιτικών Μηχανικών, ανακοινώνονται οι τελικοί πίνακες κατάταξης υπαλλήλων με αλφαβητική και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας καθώς και οι τελικοί ενιαίοι πίνακες διάθεσης, όπως προέκυψαν μετά την υλοποίηση της μεταβολής.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΕ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ) ΥΕ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ) ΔΕ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ) ΤΕ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ) ΠΕ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚEΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ YE
ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚEΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕ
ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚEΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕ
ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚEΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕ