ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 18 Αύγουστος 2019

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Εθνικό Δημοτολόγιο» (προγενέστερο ΟΠΣ) – Αστική & Δημοτική Κατάσταση

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Εθνικό Δημοτολόγιο» (προγενέστερο ΟΠΣ)