ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 04 Οκτωβρίου 2022

Ο ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας που καταβάλλει για την ενίσχυση της διαφάνειας και την εμπέδωση ενός κλίματος αξιοκρατίας στη Δημόσια Διοίκηση, θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου υπό τον τίτλο «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’ και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, διάταξη που προβλέπει τη θεσμική ενδυνάμωση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς, η αρμοδιότητα του οποίου τελεί υπό την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. 

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς αποτελεί την εθνική στρατηγική της πατρίδας μας που περιλαμβάνει ένα συνεκτικό πλαίσιο δράσεων, παρεμβάσεων και έργων που στοχεύουν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς, στην ενίσχυση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας και στη συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε ζητήματα διαφθοράς.

Με τη συγκεκριμένη διάταξη, για πρώτη φορά η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς αποκτά χαρακτήρα νομικής υποχρέωσης που δεσμεύει ολόκληρη την Κυβέρνηση και υιοθετείται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, επίσης για πρώτη φορά, περιλαμβάνονται εξειδικευμένες δράσεις και έργα που συναπαρτίζουν το Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας και εστιάζουν στην ενίσχυση της δημόσιας ακεραιότητας και της λογοδοσίας στους φορείς του δημόσιου τομέα.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 3 Μαρτίου 2022 και ώρα 23:00 και οι σχετικές παρατηρήσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για την τελική διαμόρφωση του κειμένου του σχεδίου νόμου, το οποίο θα έρθει στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση.

Ετικέτες: «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της ΔιαφθοράςΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗδιατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και ΕνέργειαςΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣΥπουργείο ΕσωτερικώνΥπουργός Εσωτερικών