ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 06 Δεκεμβρίου 2022

Ο ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης εκκινεί τον Ετήσιο Κύκλο Στελέχωσης: Ενεργοποιήθηκε ο Α΄ Κύκλος Κινητικότητας 2022

Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης στο πλαίσιο εφαρμογής του Ετήσιου Κύκλου Στελέχωσης ενεργοποιεί τον Α΄ Κύκλο Κινητικότητας για το 2022.

Στόχος είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών των φορέων που έχουν υποβάλει αίτημα, αφενός για την πλήρωση κενών θέσεων μέσω μετάταξης και αφετέρου για την κάλυψη των αναγκών τους μέσω απόσπασης. Πρόκειται για μία εξορθολογισμένη διαδικασία που θέτει σε προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών εκείνων που υστερούν σε ανθρώπινο δυναμικό.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν εγκριθεί από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας συνολικά 15.722 αιτήματα φορέων εκ των οποίων τα 14.577 αφορούν σε μετάταξη και τα 1.145 σε απόσπαση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το αίτημά τους στην πλατφόρμα 

https://hr.apografi.gov.gr του Υπουργείου Εσωτερικών έως την Κυριακή 17 Απριλίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ετήσιος Κύκλος Στελέχωσης συνιστά ένα ολοκληρωμένο σύστημα κάλυψης των αναγκών του Δημοσίου σε ανθρώπινο δυναμικό και απαρτίζεται από:

Υπενθυμίζεται ότι με νομοθετική διάταξη του κ. Βορίδη είχε προηγηθεί η κατάργηση πλήθους παρεκκλίσεων που προκαλούσαν σημαντικές ανισορροπίες στη λειτουργία των υπηρεσίων του Δημοσίου με κάποιες εξ αυτών να εμφανίζονται υπερστελεχωμένες και άλλες δραματικά υποστελεχωμένες.

Ετικέτες: Α΄ Κύκλος Κινητικότηταςετήσιος κύκλος στελέχωσηςΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣΥπουργείο ΕσωτερικώνΥπουργός Εσωτερικών