ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

Ο Γ. Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης στην ημερίδα του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» στο Balkans Money Show

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Γ. Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης στην ημερίδα του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» στο Balkans Money Show:

«Στηρίζουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης»

Στις δράσεις που έχουν γίνει και στις χρηματοδοτήσεις που έχουν διατεθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο και στους Ο.Τ.Α αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών & Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, στο πλαίσιο της επιστημονικής ημερίδας της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», που διεξήχθη στις 27 Ιανουαρίου 2023, στη Θεσσαλονίκη.

Στην ομιλία του ο κ. Σταυριανουδάκης επεσήμανε την αλληλεξάρτηση ενέργειας και ανάπτυξης, σημειώνοντας ότι η διατάραξη του ισοζυγίου της επιφέρει καταστροφικές συνέπειες στο περιβάλλον. Υπογράμμισε ότι η διατήρηση αυτής της ισορροπίας αποτελεί το κύριο ζητούμενο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία προαπαιτεί ενεργειακή διαχείριση, εξοικονόμηση  ενέργειας και βέλτιστη ενεργειακή απόδοση.

Αναφέρθηκε επίσης, στην από κοινού πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος για εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο, μέσω της ορθολογικότερης διαχείρισης της κατανάλωσης της, η οποία κινείται σε 3 άξονες: στη δημιουργία Ψηφιακού Συστήματος Παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας, στην καθιέρωση συγκεκριμένων στόχων μείωσης της κατανάλωσης κατά 10% και στη θέσπιση ειδικών κινήτρων στους φορείς.

Παράλληλα, εστίασε στα χρηματοδοτικά προγράμματα «Φιλόδημος Ι – Αντώνης Τρίτσης», τα οποία αποτελούν βασικό μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών. Τόνισε ότι τα προγράμματα που αφορούν την ύδρευση και την αποχέτευση συντελούν ουσιαστικά στην εξοικονόμηση ενέργειας. Στα προγράμματα αυτά έχουν ενταχθεί 539 έργα συνολικού προϋπολογισμού 1,7 δις €, από τα οποία αναμένεται μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας. Ενδεικτικά ανέφερε ότι από την πρόσκληση ΑΤ03 (ΑΠΕ) η ετήσια εξοικονόμηση θα φτάσει τα 28.800.000 KWh, ανά έτος, που ισοδυναμεί με την ετήσια ενεργειακή κάλυψη 2.000 νοικοκυριών. Ακόμα, μίλησε για τις προσκλήσεις του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» που αφορούν την ηλεκτροκίνηση στους Δήμους και την αξιοποίηση κτιριακού αποθέματος, στις οποίες έχουν ενταχθεί 90 έργα συνολικού προϋπολογισμού 144 εκατ. €.

Κλείνοντας την ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας δήλωσε την απόλυτη στήριξη του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, λέγοντας ότι «Το όραμα της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών είναι η Βιώσιμη Ανάπτυξη και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Στην πραγμάτωση αυτού του στόχου ο ρόλος της Τ.Α. είναι καθοριστικός. Διαθέτουμε τα απαραίτητα θεσμικά, τεχνολογικά και χρηματοδοτικά εργαλεία για να πρωταγωνιστήσει και σε αυτή την εθνική προσπάθεια.»

Ακολούθως, παρευρέθηκε στην ημερίδα που διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου και απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό. Ο κ. Σταυριανουδάκης αφού εξέφρασε την αισιοδοξία του για τα 34 έργα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορούν τη διαχείριση αστικών λυμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 160 εκατ. ευρώ, στον χαιρετισμό του πρόσθεσε: «Η Κυβέρνηση κάνει πράξη τη μετάβαση της χώρας σε ένα βιώσιμο μοντέλο αναβάθμισης και προστασίας του περιβάλλοντος.»

Ετικέτες: ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣΥπουργείο Εσωτερικών