ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

Νέες συναντήσεις της Υφυπουργού για το νομοσχέδιο της Ισότητας των Φύλων (6-7/11)

Η Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Μ. Χρυσοβελώνη πραγματοποίησε τρεις ακόμη συναντήσεις στο πλαίσιο ενημέρωσης και συνεργασίας με εκπροσώπους γυναικείων οργανώσεων ενόψει της κατάθεσης τις ερχόμενες ημέρες του νομοσχεδίου για την Ισότητα των Φύλων στην Βουλή:

Την Τρίτη 6|11 συναντήθηκε με την Αντιπρόεδρο, ασκούσα χρέη Προέδρου, της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (Ε.Γ.Ε.) κ. Δ. Λογιάδου. Ζήτησε τις τελευταίες παρατηρήσεις της Ένωσης για το νομοσχέδιο, ενώ ενημέρωσε την Αντιπρόεδρο για το σύνολο των πολιτικών που προωθούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών για τις γυναίκες (καταπολέμηση βίας, προώθηση Σύμβασης Κωνσταντινούπολης, Δομές υποστήριξης γυναικών κλπ). Από την πλευρά της η κ. Δ. Λογιάδου εξέφρασε την θετική στάση της για το νομοσχέδιο, επιφυλάχθηκε για πρόσθετες προτάσεις, ενώ ενημέρωσε την Υφυπουργό για την δραστηριότητα της με σχετικές εκδηλώσεις επάνω στα ζητήματα της σχέσης της χώρας μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την Τρίτη 6|11 επίσης συναντήθηκε με την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (Ο.Γ.Ε) με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την επιζήτηση πρόσθετων προτάσεων. Οι εκπρόσωποι του φορέα κ.κ. Χρ. Σκαλούμπακα (Πρόεδρος) και Μ. Φυλανταράκη (Γεν. Γραμματέας) διατύπωσαν την αντίθεση τους στη γενική φιλοσοφία του νομοσχεδίου διότι – όπως ανέφεραν – ταυτίζεται με την «γραμμή» της Ε.Ε. για τις γυναίκες, την οποία ο φορέας έχει καταγγείλει ως άδικη.

Την Τετάρτη 7|11 συναντήθηκε με την Πρόεδρο του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, κ. Σ. Οικονομάκου. Ζήτησε από την Πρόεδρο την εμπειρία και συνεργασία της για την καμπάνια που θα χρειαστεί να γίνει σε όλη την Ελλάδα, μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου με σκοπό την εφαρμογή του, ενώ το ίδιο έκανε για τα θέματα που αφορούν στην Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων σχέσεων του Δικτύου με τις χώρες της Ευρώπης και ειδικότερα, τα επιμελητήρια τους.
Από την πλευρά της η κ. Σ. Οικονομάκου εκδήλωσε την θετική της διάθεση και για το νομοσχέδιο και για την συνεργασία με σκοπό την προώθηση των θεμάτων Ισότητας Φύλων, όπου και αν χρειάζεται.