ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 25 Μαΐου 2022

Ν.3861/2010 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙ@: ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ


 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

τηλ 213-1313581, 213-1313604

fax  210-3393530  210-3636429

email: press­­_office_ypes@ypes.gov.gr

           

ΑΘΗΝΑ, 26 Ιουλίου 2010

 

                                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

       Ν.3861/2010 για το Πρόγραμμα Διαύγεια:

        Δωρεάν διάθεση σε ηλεκτρονική μορφή
όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

 

Σας γνωστοποιούμε ότι μετά την πρόσφατη ψήφιση του Ν. 3861/2010 για το πρόγραμμα Διαύγει@ (ΦΕΚ 112/13.7.2010, Τεύχος Α’) τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι πλέον διαθέσιμα ΔΩΡΕΑΝ, σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, τόσο για ανάγνωση, όσο και για αποθήκευση και εκτύπωση.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι πρόσφατα, σειρά τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δε βρισκόταν δωρεάν διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες και απαιτούσε συνδρομή για την εκτύπωση και αποθήκευση των τευχών.