ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 21 Μαΐου 2024

Μνημόνιο Συνεργασίας του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης με το Υπ. Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας για τον Εκσυγχρονισμό και την Αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας για τον Εκσυγχρονισμό και την Αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης  υπέγραψαν σήμερα στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η Υπουργός Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Κυριάκος Κενεβέζος, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γρηγόρη Θεοδωράκη, των Γενικών Διευθυντών του Υπουργείου Νίκο Μιχαλόπουλο, Ιωάννη Σπηλιωτόπουλο και Ευτυχία Δημητρίου και του Πρόξενου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, Ιωάννη Αδάμου.

Το Μνημόνιo Συνεργασίας των δύο Υπουργείων έχει  ως στόχο την προώθηση της συνεργασίας των δύο Κρατών στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης και την λήψη μέτρων για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Ειδικότερα:

Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργάζονται αναφορικά με την προετοιμασία, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής σχεδίων, προγραμμάτων και μέτρων για την:

 

(α) Οργανωτική αναδιοργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών.

 

(β) Απλούστευση της νομοθεσίας και των διοικητικών διαδικασιών.

 

(γ) Βελτίωση μεθόδων εργασίας και εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών.

 

(δ) Ορθολογική διαμόρφωση των επιπέδων στελέχωσης.

 

(ε) Αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας.

 

(στ) Βελτίωση της εικόνας της δημόσιας διοίκησης.

(ε) Προώθηση περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών του δημόσιου τομέα.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας θέτει σε εφαρμογή το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας που κυρώθηκε εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας με το ν. 2626/1998 (Α’ 149) και εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Ν. 15 (III)/2007.

 

Για την αποτελεσματική υλοποίηση του πλαισίου συνεργασίας συγκροτείται διμερής Διαρκής Συντονιστική Επιτροπή η οποία αποτελείται:

 

-Από ελληνικής πλευράς, από τον Γενικό Διευθυντή Δημοσίων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νικόλαο Μιχαλόπουλο, τον Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ιωάννη Σπληλιωτόπουλο και την Γενική Διευθύντρια Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ευτυχία Δημητρίου.

 

-Ως μέλη της Διαρκούς Συντονιστικής Επιτροπής εκ μέρους της κυπριακής πλευράς ορίστηκαν οι Λένια Ορφανίδου, Αν. Διευθύντρια Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Σούλλα Τακκίδου Πρώτη Λειτουργός Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του τμήματος Δημόσιας Διποίκησης και Προσωπικού και η Μαρία Αλεξάνδρου Ανώτερη Λειτουργός Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

 

Αμέσως μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας η Υπουργός Διοικητής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου  δήλωσε τα εξής:

 

Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί σήμερα προχωρήσαμε στην επικύρωση της συνεργασίας μας με την Κυπριακή Δημοκρατία στον τομέα των θεσμικών μεταρρυθμίσεων του Δημόσιου Τομέα. Τον Μάρτιο είχαμε μια ιδιαίτερα εποικοδομητική συνάντηση στην Λευκωσία με τον Υπουργό Οικονομίας της Κύπρου κ. Χάρη Γεωργιάδη, κατά την οποία συμφωνήσαμε το πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας που αποτυπώθηκε στο Μνημόνιο που υπογράψαμε σήμερα. Η Δημόσια Διοίκηση είναι στην καρδιά όλης της προσπάθειας  ανόρθωσης της παραγωγικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης και της Ελλάδας και της Κύπρου. Πλέον έχουμε μπει σε μια νέα περίοδο με νέες προοπτικές και η δημόσια διοίκηση έρχεται ακριβώς να εξυπηρετήσει  τη νέα ελπιδοφόρα περίοδο στην οποία και οι δύο χώρες βαδίζουν. Η μεταφορά τεχνογνωσίας σε αυτό τον κρίσιμο τομέα θα ωφελήσει αμοιβαία και τις δύο πλευρές και θα συμβάλει σημαντικά στο έργο του εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης προς όφελος των πολιτών, της ανάπτυξης και του κοινωνικού κράτους.

 

Δείτε εδώ το κείμενο του Μνημονίου Συνεργασίας.