ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 28 Μαΐου 2023

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΣ, Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και ΕΚΠΑ για την υγεία και ευημερία των δημοσίων υπαλλήλων

O Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, η Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), δρ. Παρασκευή Δραμαλιώτη και ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μελέτιος – Αθανάσιος Δημόπουλος υπέγραψαν από κοινού μνημόνιο συνεργασίας με αντικείμενο την ανάληψη δράσεων για την πρόληψη, την προστασία και την προαγωγή της υγείας και της ευημερίας των δημοσίων υπαλλήλων στο πλαίσιο της επιτελικής λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα.

Το μνημόνιο συνεργασίας προβλέπει τη συνεργασία των παραπάνω φορέων στα εξής πεδία: 

Παράλληλα, συστήνεται Επιτροπή Εποπτείας του Μνημονίου Συνεργασίας που αναλαμβάνει την παρακολούθηση και των συντονισμό των αναγκαίων ενεργειών προκειμένου να υλοποιηθούν τα παραπάνω.

Η Επιτροπή αποτελείται από:

  1. Τη Γενική Γραμματέα Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, κα Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη.
  2. Την Προέδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, κα Παρασκευή Δραμαλιώτη.
  3. Τον Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Μελέτιο – Αθανάσιο Δημόπουλο.
Ετικέτες: ΒΙΒΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗΓενική Γραμματεία Ανθρώπινου ΔυναμικούΔημόσιοι ΥπάλληλοιΕ.Κ.Δ.Δ.ΑΕΚΠΑΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣΜελέτιος - Αθανάσιος ΔημόπουλοςΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΠαρασκευή Δραμαλιώτηυγεία και ευημερία