ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Εσωτερικών – Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την Ελληνική Ιθαγένεια

Με στόχο τον ψηφιακό και διοικητικό μετασχηματισμό της χώρας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνεργάζονται για τον εκσυγχρονισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν στην Ελληνική Ιθαγένεια.

Προς την κατεύθυνση της απλούστευσης και της ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών, οι  Γενικοί Γραμματείς Ιθαγένειας κ. Αθανάσιος Μπαλέρμπας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών κ. Λεωνίδας Χριστόπουλος, υπέγραψαν σήμερα μνημόνιο συνεργασίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών.

Κοινός στόχος είναι οι  υπηρεσίες που αφορούν στην κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας, να παρέχονται κατά το μέτρο του εφικτού ηλεκτρονικά και με απλό τρόπο, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των πολιτών.

Η απλούστευση και ψηφιοποίηση διαδικασιών, θα συνδράμει ουσιαστικά στη διαφάνεια και στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, στον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών υποδομών, στη μείωση του διοικητικού φόρτου και στην εξοικονόμηση χρόνου, αλλά και κόστους.

Έργο της ομάδας εργασίας που συστήνεται με το μνημόνιο συνεργασίας, θα είναι, μεταξύ άλλων, η ταχεία και αποτελεσματική εξέλιξη των καθορισμένων δράσεων, η ανάδειξη κατάλληλων πληροφοριακών εφαρμογών για την υλοποίησή τους, αλλά και η ανάδειξη επιπλέον έργων ωρίμανσης, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση των προς υλοποίηση διαδικασιών.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στη Δημόσια Διοίκηση διαδραματίζει κομβικό ρόλο για την ανάπτυξη της Χώρας, καθώς αναβαθμίζει σημαντικά την εύρρυθμη λειτουργία του Κράτους, την ενίσχυση της οικονομίας και την προάσπιση της εμπιστοσύνης κάθε συναλλασσόμενου προς το Κράτος.

Ετικέτες: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΤΑΧΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣψηφιακή διακυβέρνηση