ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 18 Ιουνίου 2024

Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων 2013

DOC | PDF | Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτους 2013


Το «Μητρώο», αποτελεί αναλυτική ή κατά κατηγορίες καταγραφή των δημοσίων υπηρεσιών και των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, με αναφορά, στη νομική τους μορφή και στην υπαγωγή τους ή μη στο δημόσιο τομέα που συνεπάγεται και διαφορετική, κάθε φορά, σχέση εξάρτησής τους από το κράτος.

Σκοπός της κατάρτισης και της δημοσίευσης του «Μητρώου» είναι η αξιόπιστη καταγραφή των φορέων, οι οποίοι συγκροτούν την έννοια του Δημόσιου Τομέα.

Δεδομένου ότι το περιεχόμενο του «Μητρώου» έχει δυναμικό χαρακτήρα, η διαδικασία επικαιροποίησής του είναι διαρκής. Στη συγκεκριμένη μάλιστα συγκυρία όπου συντελούνται αλλαγές στις οργανωτικές δομές των υπουργείων (συγχωνεύσεις ή διασπάσεις ή ανακατανομή των αρμοδιοτήτων τους) και στους φορείς που ανήκουν στο Δημόσιο Τομέα (καταργήσεις, συγχωνεύσεις κ.λπ.), η επικαιροποίησή του κρίνεται επιβεβλημένη.

Σε αυτήν την επικαιροποιημένη έκδοση του «Μητρώου» (του Απριλίου 2013), η οποία αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης www.minadmin.gov.gr στη θέση Διοικητική Μεταρρύθμιση/Οργάνωση Δημοσίων Υπηρεσιών έχουν ενσωματωθεί οι αλλαγές που έχουν έως τώρα προκύψει.

PDF | Εγκύκλιος για το “Νέο Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης”