ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024

Μετάταξη υπαλλήλων στο Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α)

PDF | DOC | Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α)

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 440/26-02-2013 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» Δήμου Ιωαννιτών αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):ΒΕΔ0ΟΚΠΕ-78Ε.