ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Δεκεμβρίου 2023

Μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Ορεστιάδας

PDF | DOC | Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Ορεστιάδας

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 8927/19-02-2013 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του Δήμου Ορεστιάδας του Νομού Έβρου αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΒΕΤΟΩΞΒ-ΔΨΟ .