ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

Μετάταξη Υπαλλήλων στην Α. Δ. Θεσσαλίας

PDF | DOC | Ανακοίνωση – πρόσκληση για μετάταξη Υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 20389/211998/29-10-2013 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: ΒΛΛ5ΟΡ10-ΓΚΜ .